Vad händer när ID-kaparen åker dit?

Lätt att komma undan

Personer som ägnar sig åt att kapa människors identitet – oavsett vad målet är för kapningen, är i regel väl insatta i vad man ska undvika för att åka fast. Det är hela tiden ett spel mellan kaparna och de som har i uppdrag att stoppa dem att ligga steget före och som det ser ut just nu så är det dessvärre ID-kaparna som leder.

I boken förekommer en lång och bra checklista. ID-kapningsboken finns tillgänglig för lån som e-bok i biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt. Klicka på bokomslaget för mer detaljer.
ID-kapning

ID-kapning genomförs lätt, omedelbart och totalt anonymt via internet och att tömma någons brevlåda är i själva verket en väldigt lätt sak som inte väcker särskilt mycket misstänksamhet – såvida det inte är ett i området välkänt bekymmer.

Milda straff

I relation till vad en ID-kapare kan ställa till med anser många idag, också de som själva arbetar inom rättsväsendet, att de straff som finns är för milda, och det i kombination med att risken för att åka fast är så pass liten medför att ID-kapning är ett problem som ökar i rasande speed. Flera hundra fall av bedrägerier anmäls till svenska myndigheter var dag och av dessa är fler än hälften relaterade till ID-kapning. På polisen säger man att man har för målsättning att arbeta både offensivt och förebyggande för att stoppa ID-kaparnas framfart.

Redan kriminella blir ID-kapare

Ett stort problem är att folk som redan rör sig i kriminella kretsar går över till ID-kapning för att få sina snabba pengar, och en stor del av anledningen är just för att straffen för dessa brott är mildare än straffen för många andra brott. Därutöver ger brott genom ID-kapning vanligtvis stora summor pengar för tämligen liten uppoffring. Att skärpa straffen finns självfallet på tapeten, men det är en process som tar lång tid.

ID-kapning är ett brott som klassificeras inom lagen om bedrägerier. Det finns här tre skilda kategorier:

1. Bedrägeri
2. Bedrägligt beteende
3. Grovt bedrägeri

Bedrägeri

Brott som begås och benämns bedrägeri regleras av Brottsbalken 9 kap. 1§. Döms man inom denna brottskategori kan man dömas till högst två års fängelse. Flera allvarligare fall av ID-kapning döms i denna kategori vilket vanligtvis inte leder till värre konsekvenser än korta fängelsestraff för brottslingen.

Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende är en kategori under bedrägeribrott och finns i Brottsbalken 9 kap 2§. Att dömas för bedrägligt beteende är snäppet mildare än bedrägeri. Den som döms för bedrägligt beteende, vilket är fallet i ett flertal ID-kapningsfall, döms till böter eller högst sex månader i fängelse.

Grovt bedrägeri

Om man åker dit för rejäl bedrägeriverksamhet kan man dömas med hänseende till Brottsbalken kap 9 3§ – grovt bedrägeri. Den som döms för grovt bedrägeri kan få mellan sex månader och sex år i fängelse. Har man “missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring (…)” så gör man sig i enlighet med Brottsbalken kap 9 3§ skyldig till just grovt bedrägeri. Mycket få fall döms till maxstraffet för bedrägeri.