Med rätt tablettmaskin kan du tillverka bra tabletter

En maskin kan i vissa fall vara lämplig till flera olika projekt. Men när man tillverkar spik så har man inte riktigt samma tanke på hur olika material påverkar varandra som då man tillverkar tabletter.

Tabletterna kan ju blandas ihop. Det här kan bli minst sagt farligt och det är otroligt viktigt att betänka hur man ska jobba för att undvika att olika mediciner blandas i samma tablettmaskin.

Gör tabletter på ett säkert sätt

Innan processen med att tillverka tabletter kan börja måste du se över din arbetsstation. Om det rör sig om stora produktioner kan du behöva en checklista.

Kanske saknar du en ingrediens eller två? Det kan också vara bra att se över att den tidigare produktionen i den tablettmaskin som ska användas är avklarad. Det är viktigt att allt är rent.

Var försiktig med hur du hanterar materialet. Om du jobbar tryggt och säkert kommer det att gå bra. Producera inte mer än vad du behöver. Detta för att helt utesluta att blandning uppstår.

Tvätta även de maskiner som inte använts. Håll dig till riktlinjerna för GMP, god tillverkningssed. Det hindar att misstag uppstår. Om du vill vara på den säkra sidan kan du även prova att journalföra det.

Det behöver du

De verktyg som ska användas i tillverkningen av tabletter måste självklart vara rena. Men man får inte glömma bort att människor som ser över processen också är en form av verktyg. Om jobbet ska bli säkert utfört måste du våra korrekt klädd.

Linne är ett bra material. Även de som jobbar vid tablettmaskinEN ska vara rätt klädd. Kroppsdelarna ska täckas över. Om du tvättar händerna ofta är det bra. Det minimerar risken för att bakterier och virus landar i medicinen som tillverkas.

När man är klar slänger man bara in kläderna i tvättmaskinen. Om du ska producera fler tabletter kan du byta kläder. När du inte har tillgång till tvättmaskin. Vissa tvättmedel kan vara farliga att använda då de fastnar på kläder.

Glöm inte bort att skydda dig vid produktionen. Handskar som är lätta att manövrera fingrarna i är viktiga. På så vis hålls tabletterna skyddade.

Tänk också på hur dina skor ser ut. piller
Det i sig har inte med tablettmaskinEN att göra. Det finns skor som är bättre att använda än andra.

Dessa droger är känsliga

tablett

Vissa preparat är extra känsliga vid själva överföringen. Det är särskilt vanligt vid användningen av beta laktum. Då måste du ha särskild skyddsutrustning.