Använd nya Grönfri och Prickfri för att förhindra påväxt

Mossan försvinner på ett ögonblick så länge du använder rätt produkter. Takrengöring har aldrig varit enklare. Du kanske har hört talas om Grönfri och Prickfri?

Produkter som Grönfri och Prickfri har verkligen en effektiv effekt

Det framgångsrika företaget Jape har producerat de lika framgångsrika produkterna Grönfri och Prickfri. Prova att använda medlet på ytor som har skiftat färg på grund av mikroorganismer. De här produkterna består av 8-procentig lösning av Bensaltensid som löses i vatten.

Du kan försöka att blanda själv också. Det finns i 50 % blandning. Spä ut koncentratet innan du använder det.
Man kan också späda ut den 6 gånger och av 1 liter få 6 liter lösning som är lite starkare än 8% och verkar snabbare. Det påverkar naturligtvis literpriset i positiv riktning.

Takrengöringsföretag brukar använda Grönfri Proffs som är en 25%-ig lösning av Bensalkonklorid. Du kan göra en lika bra blandning på egen hand.

algmedel

Det finns många märken som fungerar mot samma saker, vissa väljer att prova Påväxt-Stopp istället. Billigare rengöringsmedel är det svårt att hitta. Håll koll på prisuppgångar, det kan spara dig stora summor. 20% billigare.

Spä ut lösningen innan du använder den på ditt hustak. Grönfri Proffs kan fungera lika bra det.

Effekten blir perfekt

Om vi ska vara ärliga så är Prickfri och Grönfri samma sak. Du måste ända behandla medlet på lite olika sätt. Det finns också Fulstopp och Bensaltensid som är produkter som är 6 gånger mer koncentrerade och därmed också billigare.

Viktigt med regelbunden rengöring för goda resultat

Det handlar om mer än om priset. mikrobiell påväxt Tanken är ju att du med Jape Grön fri eller Prickfri får in en god rutin för att göra rent. Rengöringen blir enkel.

Oavsett om du köper Grön fri för tak eller för att få fina trädgårdsplattor är det verkligen viktigt med regelbundenhet. Planera din vardag på ett bra sätt. Städningen blir lättare då.

Ett tryggare sätt att städa på helt enkelt

Tänk på att du får koncentrat då du köper Grönfri och Prickfri och att det är viktigt att använda medlen på ett säkert sätt.

Så länge som Bensalkonklorid används på rätt sätt så är det inte farligt, men du måste ändå vara försiktig. Ett munskydd behövs för sprutdimma irriterar halsen. Använd skyddsglasögon också.

Du måste ha respekt för Prickfri och liknande produkter. Då slipper du bekymra dig om du skulle spilla lite på kläder eller få annan smuts på dig när du jobbar.

Tänk också på att ha stadiga och säkra skor och det särskilt då du gör rent på taket där det kan vara halt och ostadigt på sina platser. Så är det året om.