Mossa i trädgården kan emellanåt vara oerhört besvärligt att bli av med

Ifall man behandlar sin trädgård på rätt vis kommer mossan försvinna. Det förekommer cirka tjugotusen olika sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa gillar fukt och växer helst där marken är näringsfattig samt sur, till skillnad från gräs. Normalt sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och köld föregås av en stegvis kyligare höst.

Mossa däremot klarar inte kyla, det medför så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka mycket bra, så till vida att mossan redan har fått förankring. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det sedan kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är tillräckligt fuktigt kommer också mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har bra dränering, gott näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när någon av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna till mossans utbredning.

I södra Sverige har man sett ett tilltagande problem med tilltagande mossa i gräsmattan. Ett par anledningar kan vara sur nederbörd och milda vintrar. Lägg till illa gödsling så har man inom kort en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att erövra.

Eftersom de otaliga milda vintrarna som har varit räcker det nuförtiden inte alltid att endast ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt hjälpa gräset på traven för att det ska kunna vinna över mossan. Ett sätt är genom sanering av mossan.

Det finns diverse produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det består av järnsulfat och sprutas på det drabbade området för att döda mossan som då bli svart. Mossa gti är dyrt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att handla på Granngården, till en oerhört billigare penning. Man hittar det på hyllan för grisfoder. Var noga med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med vatten, ca 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till cirka 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte motverka att mossan kommer tillbaka om gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är således väldigt viktigt att man ser över dränering, eventuellt glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar och använder kalk mot försurning. Läs mer här

Man kan dessutom använda Fulstopp, det tar även bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan exempelvis använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att ge gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och på samma gång så dålig som möjligt för mossan.