En liten vägledning om mögelborttagning

Mögelborttagning, eller mögelsanering som det även kan heta har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus på grund av annorlunda anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En huvudsaklig anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad lufttillförsel som följd, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan få mögel och annan påväxt. Detta är närapå alltid en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan även röra sig om illa dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara oerhört svåra att få bort helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas därför att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i vissa fall även andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av utmattning till följd av illa nattsömn på grund av de problem som mögel medför. Det är alltså angeläget att bli av med möglet och motverka att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite olika vis. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att avlägsna hela det drabbade materialet. Det medför så att man blir av inte endast med själva möglet utan också de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på andra sätt.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna och lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat noga med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Detta kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen. Klicka Nu för mer information

En annan procedur så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är följaktligen en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att använda är det betydelsefullt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, göra rent oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!