Vad för typ av hund är en vakthund och hur dresserar man samt vårdar man en vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med uppgift att vakta och skydda. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria timmar. Under den tid vakthunden icke befinner sig i tjänst hålls den isolerad från andra människor i sin hundgård. Var vakthund ska ha 4-6 olika förare och endast förare har kontakt med vakthunden.

utbildad vakthund som vaktar

Många privata människor brukar hundar för att passa stugan eller annan privat egendom. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock stort från den utbildade vakthundens. Till skiljaktighet från den riktiga vakthunden lever hunden tillsammans med hundägaren och dennes familj på dagtid och placeras under natten in på det ställe hunden ska bevaka.

Den utbildade vakthundens dresserande samt skolning

Vakthunden är aggressiv och uppträder mycket misstänksamt mot främmande människor. Många antar följaktligen inkorrekt att man under vakthundsdressyren misshandlar hundarna för att få fram denna misstänksamhet. Inget är mer felaktigt. Vakthundsämnen är utvalda hundar som har en speciell misstänksamhet mot okända utan att för den skull vara ilskna. Hundens psyke måste vara perfekt och under dressyren byggs vakthundens självförtroende gradvis opp. Det här sker genom att vakthunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot främmande människor. För att denna misstänksamhet inte ska urholkas låter man aldrig vakthundar under utbildningen eller när de är färdigdresserade, möta andra folk än hundförarna. cane corso som vakthund Vakthunden ges aldrig lydnadsdressyr.

Vem behöver vakthundar?

Vakthundar används av näringsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre trygghet. Ofta anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat säkerhetsföretag. Vakthundar används likaså inom försvaret och då framförallt inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt som hangarhund. Inom flygvapnet har man ej haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat territorium. Vare sig spioner eller plogbillar går självmant in till en vakthund. Vakthundar används även till viss del av marinen.

Vilken är den utbildade vakthundens allra främsta uppgift?

Vakthundens främsta uppgift är att skalla om och markera om en främmande människa kommer in på det område som hunden ska skydda. Hunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots vakthundens varning gå vidare in i hundens revir brukar vakthunden gå till angrepp. Under dressyren görs inga försök att styra alternativt begränsa hundens intensitet vid angrepp. Bra vakthund vägledning finns på http://vakthunden.com

På grund av inga försök görs att kontrollera eller reducera angreppets intensitet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio eller vanligast, mobiltefon.