Utrustning som krävs för att brygga vin hemma

Hemmaframställning av Vin är en bok författad av Kjeld Erlandsen som tar upp många goda tips för att lyckas med vinbryggningen. Bland annat finns det utförligt beskrivet om speciell viktig utrustning. För den oinvigde kan det självklart vara bra att ha koll på vissa specifika attiraljer som krävs. Speciellt är det på sin plats att lyfta fram hävert samt oechslevikten.

För att förenkla omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert består av två rör, en slang tillsammans med tillhörande slangklämma, därför att ha möjlighet att försluta slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir flexibel för samtliga jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp ungefär 5 cm hög som medför att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ned ¾ i vinet och därefter ska jäskärlet varsamt lutas innan häverten sänks ned helt å hållet.

Det är betydelsefullt att ständigt göra rent häverten efter bruk. Rester av vin kan nämligen lätt surna och kan leda till risk att smitta vinet med bakterier. Tips: Candyshot 20 ml till 75 cl

Till och från händer det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen om de placeras i 70 grader hett vatten. Därefter kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte anser att somliga mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är Nödvändig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert och oechslevikten. Det är en flytvikt som används för att räkna ut kvantitet socker samt extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser bort utan som utgör smakämnen och bidrar med färg samt fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha förbindelse med botten.

Även ett mätglas är alltså nödvändigt och bör vara tillräckligt stort så att oechslemätaren får plats. En tillräcklig mängd på mätglas brukar vara 100 ml. Det är viktigt att beakta att det inte ständigt är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda frukter samt bär utgörs av varierande mängder extraktämnen som ju kan skifta utslaget.