Upplev processen att brygga eget vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser samt utrustning blivit bättre. Den som önskar producera gott vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv dessförinnan kan experimentera lite mer. Att göra vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar även om riktigt vin minsann måste innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de mörkt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är enormt viktigt att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är fantastiskt för att rena vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska förekomma i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att nyttja en så kallad sughävert. En annan viktig utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett utmärkt hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren ska man beakta att det inte bara är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter innehåller olika mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att dirigera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Klicka här för Plastkranar för fat & dunk

Det är värt för ordningens och processens skull att noga importera mätuppgifter i en utförlig bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli överraskad över vinets smak. Var noga med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ungefär 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.