Så framställer du vin hemma

Den som vill brygga gott vin hemma har flertal tips att bringa i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en signifikant och uttömande bok som innehåller en hög grad av expertis. Somliga hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en kolossal utveckling inom vinframställningen hemma. Otaliga kunskaper och erfarenheter har ärvts av den etablerade vinindustrin. Och i regelbunden takt har dessutom utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flertal nya ingredienser har därutöver tillkommit på marknaden som bidrar till att berika vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flera hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som mening att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som gott underlag åt mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte endast att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är sannerligen trevligt att forma sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt trevlig hobby.

Flertal ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används även i tillagningen. Dock har flera resonerat att det till och från är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer utrymme att tappa i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte reflektera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flera människor i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Dessutom ger Erlandsen råd om att utförligt förbereda vinprocessen. Det är viktigt att skriva upp allt som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är fräsch och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli tämligen förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer alltsammans följa i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis en form av bruksanvisning. Läs dessa noga för att spara många fel. Dessvärre är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydande del i processen är att skriva upp allting som tillsätts och när i processen det händer. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal utmärkt åt att spåra vad som eventuellt kan ha gått fel. Länk till Liköressenser 32 ml till 2 x 75 cl
En bryggjournal kan naturligtvis funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt fantastiskt vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.