Många möjligheter med vinframställning hemma

Vinframställning hemma har hastigt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen bara kallas vin ifall det framställs på vindruvor, i enlighet med EUs definitioner. När det gäller vinframställning hemma så experimenteras det oerhört ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det viktigt att hålla en god hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte bara utrustning som bör vara rent – därutöver är det betydelsefullt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till allehanda tillbehör som kan förenkla och förädla hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är alldeles ypperligt till att förädla vattnet innan bryggning.

Fördelen med att köpa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet svårt att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs noggrant.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att prova med olika bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Dessutom kan skiftande jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Mer Info HÄR Romlikörer
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Dessutom behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En absolut essentiell attiralj är oechslemätaren som är till åt att mäta upp sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är även nödvändigt och bör vara nog stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte jämt är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda bär och frukter utgörs av varierande mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med oechslemätaren under bryggningens gång. Ett förslag är att mäta upp ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna alla uppgifter och för in dem utförligt i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är klart ska det stå i jäskärlet ungefär 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ännu en gång.