Hemmabryggning – en gemytlig hobby

Kjeld Erlandsen konstaterar i sin bok Hemmaframställning av Vin att hembryggning på flera vis är riktigt kul. Hans intresse åt vin är stort och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen vandrat framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat annorlunda tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större vidd ska återge kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag massor hushåll som brygger vin eller har provat på att brygga.

Självfallet är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar och kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större utsträckning bättre och allt mindre lämnas till slumpen. Det finns således potential att ge vinet en klar riktning redan från start. Därutöver har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av vissa nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen anser att hemmabryggning inte bara är utmärkt därför att det är billigt utan därför att det är underhållande att förbättra sin helt egna produkt. Det blir synnerligen ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna assistera hemmabryggare men också tjäna som underlag till diverse vinklubbar.

Det finns dock en god fördel med att hemmaframställning av vin är förhållandevis billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju absolut hemma ihop med den gastronomiska glädjen. Med hjälp av hemmagjort vin öppnas många möjligheter. Varför exempelvis inte använda några flaskor vitt vin att koka fisken i?

Kjeld tipsar dessutom om att gå samman i mindre bryggarlag. Måhända ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att byta vetande och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte bara Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och skänker trygghet åt hemmabryggaren. Han tar dessutom upp råd från andra vinbryggara som han menar vara värda att sprida.

Den här boken är särskilt väsentlig på så sätt att det finns väldigt få böcker på marknaden om vinframställning som skänker en motsvarande ingående och detaljerad beskrivning av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte bara hela den praktiska processen utan skänker dessutom tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen. Läs mer här Konjaklikörer

Kjeld anser att vintypen i allra högsta grad är avhängig frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin samt dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive grupp är till fullo beroende av bryggprocessen. Men en väsentlig tumregel för allt vin är att enbart selektera högklassiga råvaror.