Egen vinbryggning

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen enbart kallas vin om det framställs med hjälp av vindruvor, i enlighet med EUs definitioner. När det handlar om vinframställning hemma så experimenteras det väldigt ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det relevant att hålla en hög hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som bör vara rent – dessutom är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan förenkla och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är alldeles enastående till att förädla vattnet före bryggning.

Fördelen med att införskaffa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet komplicerat att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs utförligt.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att prova med olika bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Därtill kan skiftande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Därutöver behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. brygga cider.

En absolut essentiell attiralj är oechslemätaren som är till för att mäta upp sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är också nödvändigt och ska vara nog stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte jämt är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Olika bär och frukter innehåller olika mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett tips är att dosera ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Notera alla data och för in dem utförligt i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka således av vinet ofta och länge i munnen.

Före vinet är klart bör det stå i jäskärlet drygt 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ännu en gång.