Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god planering inför vinbryggningen. Det är angeläget att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen exklusiv och slarvas det med någonting så kan det till och från influera slutresultatet avsevärt.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva ner allting som behövs fram till fulländad produkt. Gör en lista över allt som bör köpas. På så vis får man en tydlig överblick och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Kontrollera även att den utrustning som ska användas är fräsch och att den såklart fungerar.

Att vara bra rustad kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och därtill undgår du att eventuellt tappa humöret på vägen. Läs för den skull noggrant samtliga bruksanvisningar (ifall så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan förenkla inför kommande bryggning. Mer information här Kanel – världens bästa kanel

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allt som tillsätts bör noteras. Tänk om du till exempel lyckas brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för dåligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du enkelt lokalisera moment och tänka om inför nästa bryggning.