Vårda ditt golv med Nuretanolja

Användning av Nuretanolja är lämpad för både in – och utvändig målning. Det är till exempel bra att tillämpa oljan på grund som är undermåligt bundet eller så kan det användas som halvoljning före ytterligare målning.

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till nytta? Dammbindning utförs framförallt på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja fungerar helt utmärkt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hejda golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas olika anledningar till dammbindning men den huvudsakliga anledningen är att helt enkelt begränsa damm för att överlag erhålla fräscha golv och utrymmen. Ett annat skäl som hänger ihop med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra viktigt i mer offentliga utrymmen som exempelvis i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det massor av skilda produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som verkligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som äger en bra alkalibeständighet och dessutom en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En bra olja för dammbindning måste äga god beständighet och präglas av bra reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas måste vara fräsch och fri från damm. Tänk på att avlägsna eventuell betonghud före behandling sker. Nuretanoljan ska förtunnas 1:1 med lacknafta före dammbindningen ska utföras.

Frånsett att Nuretanoljan är bra för att binda damm så bidrar också oljan med en blänkande och skinande yta. Färgen ska bli grå samt glansig när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet bör helst läggas med 100 % olja. Stundvis kan det vara läge att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör jobba i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara otillräcklig så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då måste skyddsutrustning i form av andningsskydd tillämpas. Burkar av Nuretanolja bör förslutas väl. Och innan rengöring ska färg från verktygen tas bort. Genast efter målning ska använda arbetsredskap rengöras.

Miljön är självfallet relevant att tänka på. Tvättvätska alternativt flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste inlämnas till närmaste miljöstation. Tomma förpackningar måste lämnas till återvinningen.

Det är inte alldeles lätt att uppskatta hur mycket Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis går det åt omkring 8-10 m²/liter. Här.

Ett bra tips för ultimata resultat är att låta alldeles nya golv få vara ifred några månader innan behandling. Det beror på att de bör ges möjlighet att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas eller syras före de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en omfattande risk att golvet inte tar upp oljan på ett tillräckligt effektivt sätt.