Varaktig behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den fas som är tänkt att vara ihållande hela livet enligt Atkinsmetoden kallas för underhållsfasen. Den som är i underhållsfasen måste kunna avleda eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin föda. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig behärska under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det betydelsefullt att välja kost med ett lågt GI-värde för att kroppens procedur av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Med tanke på att livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Till exempel kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Om vikten börjar öka igen så har bantaren självfallet möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är alldeles sällsynt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna ska lära kroppen att godta.

Många tror att underhållsfasen begränsar frosseri samt njutning av viss kost helt å hållet. Det är inte sant då Atkinsdieten i underhållsfasen ger utrymme för människor att unna sig godsaker, men självfallet är det på bekostnad av att man ska kunna parera viktsviktningar. Bra sajt Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig en del godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen bör man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att ha möjlighet att upprätthålla en bestående idealvikt.

Atkins förespråkar dessutom träning som en parallell process för de som befinner sig i underhållsfasen.