Välj rätt TA-system

Det är ett rejält steg för sin verksamhet att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därnäst välja rätt system. Självfallet finns det ett stort antal faktorer att fundera på inför valet av TA-system. Länk till mer info följer: ta-program.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som bör vara avgörande när ett TA-system ska införskaffas. Vem vill äga ett system som oupphörligt krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara tillförlitlig och bidra till många felfria mil, vill man likaså att sitt TA-system ska vara tillförlitligt. Det är ju enormt betydelsefullt att systemet alltid är tillgängligt och att det inte ideligen drabbas av driftfel. Ifall systemet är ur funktion funkar ju inte det viktigaste, d.v.s. att beställa transporter.

Det kan bli oerhört dyrt och jobbigt om verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i många led. Den som vill vara ordentligt säker på att erhålla ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en säkerhet i sig med tanke på att de är bra utarbetade och har förmodligen gått igenom omfattande uppdateringar medan systemet funnits på marknaden.

Det som är helt avgörande, eller i alla fall ett mycket rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Trots att det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att komma så tätt som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken grad TA-systemets servrar är verksamma. Att tänka på upptiden är extra relevant om organisationen är omfattande och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras längre fram i tiden och det måste naturligtvis också TA-systemet vara beredd på. Följaktligen måste företaget räkna med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men likaså i framtiden.

För att ta fram en fullgod behovsanalys måste en del grundläggande frågor redas ut samt analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara kopplade till systemet? Ännu fler relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet och om det är möjligt att addera transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är osäker i sin beräkning gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är angeläget att det är ett paket som okomplicerat och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidsödande och en överflödig procedur att ersätta TA-system helt och hållet.

Men den som verkligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges självfallet opportunitet att göra mer än bara boka transporter. Det bästa är att ringa och samtala med leverantörer samt kolla upp vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, ytterligare aviseringsmöjligheter samt integrationer till e-handelssystem alternativt affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det mycket positivt om det ingår support för TA-systemet. En god support bör vara snabb och pålitlig därtill ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.