Vad är ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt program för transport som ger administratören möjlighet att behandla transportörer och sändningar på ett och samma ställe. En av de definitivt främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett komplett system som underlättar jobb på flertal skilda områden. Ett TA-system är därför ett mer avancerat verktyg än exempelvis en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns alltid möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är relevant att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av skilda tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som bedriver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Givetvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns även standardiserade TA-system som inte är lika kostsamma, och möjligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är emellertid ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan behövas.

Det finns två olika förutsättningar för att klara av att hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart genom internet, eller så installerar du ditt TA-system omedelbart på datorn. Det sistnämnda alternativet kräver självfallet också uppkoppling mot webben. Fördelen med att logga in omedelbart i systemet är att det kan bli tillgängligt från vilken dator som helst. Därtill får du automatiskt tillgång till den senaste uppdaterade versionen. Ifall systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen själv hålla ordning på uppdateringarna.

Problemet för flertal verksamheter är att onödig tid ödslas till extra göromål. För att optimera en verksamhets åtaganden behövs en del praktiska åtgärder. Det gäller att inse att tid är pengar, och ökade intäkter är givetvis ett mål som samtliga företag bör sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundidén.

Det är många som inte precis har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något annat vis kontakta transportören. Därnäst är det inte bara själva upprätthållandet av kontakten som är tidskrävande. Det är dessutom angeläget att hålla uppsikt så hela transporten blir rätt. Till exempel kan det handla om att hålla koll på papper och skriva ut fraktetiketter.

Felsökning är även någonting som man måste kalkyrera med som tidskrävande. En eventuell felsökning underlättas därutöver ej i frånvaro av ett TA-system eftersom det blir svårare att känna till om vad som händer med din frakt från tillfället då din transportör hämtar paketet. Läs mer här: http://ta-program.se

När insikten väl slår till om hur tiden rinner iväg kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är enbart ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella svårigheter som kan uppkomma kring en frakt. För den som sannerligen vill effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första kliv är att göra en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.