TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din verksamhet kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är viktigt att reflektera över vilka delar som bör effektiviseras. Men det finns givetvis en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två absolut främsta är självklart att hantera transporter och boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten. Länk till mer info: eufrakt.se

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för aktuell transportör för att göra en beställning. Systemet förmedlar därefter transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är oftast mycket enkelt, och det är även genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet assisterar användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter på ett särskilt kollislag. Skulle oriktig upplysning fyllas i så hjälper systemet att omarbeta så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett väldigt starkt skäl för att införskaffa ett TA-system till sin verksamhet.

Utan ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen ibland straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan såra en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning alternativt övrigt manuell bokning.

I ett TA-system finns det potential att åstadkomma dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker samt en rad övriga inställningar. Det medför självfallet att mycket manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större företag måhända alla inte ges samma behörighet att vidta vissa åtgärder.

TA-systemet ser även till att alla dokument som hanteras är i korrekt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man bör ha i åtanke är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med assistans av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppstå oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när samt var din frakt levereras. TA-systemet visar jämt den senaste statusen i systemet. Transportören har nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om leveransen.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen även sammaställas till hjälpsam statistik för verksamheten. Det är verkligen ett perfekt sätt för att förfina arbetet med transporter och naturligtvis också ett fantastiskt sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds genom antingen e-post alternativt sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett fantastiskt sätt att meddela en mottagare av en transport. Det brukar vara genomförbart att flexibelt utarbeta sina aviseringar.