Sanering med Anticimex

Den förmodligen största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken självfallet kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att motverka problem hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än exempelvis en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa besvär brukar man vanligtvis finna i badrum och övriga fukta utrymmen.

Privatpersoner och bolag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt samtliga typer av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess omgivning på ett eller annat vis. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att kringgå att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därpå nyttja gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Det är en service som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis mycket besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till bekymmer med mögel och måhända till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en granskning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga utgiften för att ordna en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att uträtta besiktning av hus och villor före köp eller försäljning därför att påträffa eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är väldigt bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till dålig isolering. länk till mer info

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.