Så förhindrar du ID-kapning – kostnadsfri e-bok

ID-kapning är ett ökande problem i samhället. Att det har blivit allt vanligare beror främst på att vi i allt större utbredning lagrar vår information på internet. Är vi inte tillräckligt försiktiga så kan stor förödelse uppstå. Det är givetvis en oerhörd risk för de som enbart använder ett enda lösenord för alla sina inloggningar. Det är ogenomtänkt och tyder på att bekymret runt ID-kapning inte tas på allvar.

För att höja seriösiteten krävs självklart en större medvetenhet om ID-kapning. Det är ett rejält problem och det drabbar inte endast andra. Det kan lika gärna hända dig nästa gång.

För att undfly att drabbas kan det troligen främja att försöka tänka som bedragarna och vilka möjligheter som finns. Ju större medvetenhet desto mer insikter om bedragarens förfarande. Ett bedrägligt beteende kan ju verkligen uppvisas på många olika vis.

Att mista sitt kontokort för att därnäst upptäcka att det blivit länsat därför att det inte spärrades i tid är en sak. Det handlar om en ganska påfallande oaktsamhet. Att sedan en stor del av samtliga butiker varken kräver ID eller PIN-kod vid köp är beklagligt. För att inte tala om vad en bedragare kan åstadkomma på nätet med hjälp av kontokortets kortnummer.

Mer sofistikerade bedrägerier kan genomföras när bedragren dessutom kommer över mer grundlig känslig information. Det kan till exempel bli fullt möjligt för bedragaren att ansöka om ett lån i offrets namn. Har offret en god kreditvärdighet kan det handla om tämligen rejäla summor. Bedragren för oftast över pengarna till flertalet skilda konton, i flera led och genom så kallade målvakter. Det är inte alls säkert att polisen framgångsrikt kan klara upp brottet.

Och den som råkar ut för en sådan långtgående kapning bör ha en god försäkring för att inte riskera att bli skuldsatt under väldigt lång tid. Oftast erbjuder försäkringsbolagen specifika försäkringar mot just ID-kapning.

Hur lyckas bedragren komma över personlig information då? Som tidigare nämndes så är en vidöppen dörr på webben en stor tillgång för ID-kaparen. Men det finns dessutom mer klassiska tillvägagångssätt för ID-kaparen. Att exempelvis vittja brevlådor brukar kunna bidra till tämligen gott resultat.

En del bedragare lyckas också utföra en omställning av offrets adress, vilket medför att bedragaren i lugn och ro kan gå igenom offrets post i jakt på ändamålsenlig information. Inte sällan tar det många dagar innan offret faktiskt upptäckt att det skett en adressändring. Det vore ju nämligen inte osannolikt om det inte skulle dyka upp någon post på några dagar.

Det finns en mycket informativ bok i ämnet som heter ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Det är en kostnadsfri e-bok som finns tillgänglig genom de flesta bibliotekens e-tjänster. Boken är full med olika tänkbara scenarier som man kan råka ut för. Men framför allt innehåller boken upplysningar om sådant man bör tänka på för att motverka att bli utsatt för ID-kapning.

Boken är så pass viktig att samtliga borde läsa den. Framför allt för att öka medvetenheten kring ID-kapning och att insikten av att vara försiktig kan spridas vidare till andra människor. Det är betydelsefullt för att på sikt höja tryggheten i samhället.