Om ID-kapning

Att få sin identitet bestulen är en hemsk tanke för många människor. Det är oerhört mycket som är knutet till en persons identitet. Det är din personliga fullmakt att genomföra ärenden som helst ingen annan ska ha möjlighet att uträtta. Det kan handla om att exempelvis utföra bankärenden alternativt beställa varor eller tjänster på internet. Tänk vilket kaos det skulle kunna bli om identiteten hamnade i fel händer. Helt plötsligt kanske man upptäcker att bankkontot är länsat eller att någon har beställt varor falskt till ett väldigt högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte endast drabbar andra människor och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att förutse förloppet. Det finns faktiskt all anledning att vara ängslig om man slås av tanken att man har ett bristande skydd för sin identitet. Oftast handlar det om oaktsamhet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte speciellt smidigt att endast använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på internet. Om en bedragare lyckas komma åt lösenordet och dessutom har kartlagt vilka tjänster du använder så kan det bli väldigt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för simpla lösenord. Helst bör man mixa små och stora bokstäver med siffror samt övriga tecken.

Gert Strand har släppt en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till oerhört stor användning för de som har funderingar kring hur man bäst skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett problem råder det ingen tveksamhet om. Mer information: idpansar.se

Många verkar förmoda att ID-kapningen nästan uteslutande händer via webben. Det är en inkorrekt uppfattning då ID-kapning mycket väl kan förekomma på mer traditionella sätt. Det kan till exempel förekomma ID-kapning genom att bedragare länsar brevlådor. Det finns enormt mycket information som en bedragare kan komma över den vägen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte bara om de skilda sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan likaså om viktiga åtgärder för att förebygga kapning. Givetvis tar boken upp en del självklara åtgärder som att ha olika lösenord och byta dem ofta, men också mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samverka för att förhindra att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli medveten om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara observanta på suspekt aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och eventuellt vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man agera preventivt och skriva ned registreringsnummer.

Att alltid ligga steget före är en betydelsefull del i arbetet att förhindra ID-kapning. Det finns självklart mängder av fler råd att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett mycket gott initiativ att en så pass betydelsefull bok är kostnadsfri. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek via deras plattformar på internet.