Mögel i hus, ett allt vanligare besvär

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan också nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har vanligtvis sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom ofta upp av oljepanna. Det är en dyr samt energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har även valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika bra ventilation för luften står mer still. Detta medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel tycker om fukt, så där man har fukt, där löper man även risk att drabbas av mögel. Vanliga sådana ställen är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas alldeles utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en effektiv metod, är att rengöra grundligt med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska helst vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar dessutom framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som antagligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att ta sig in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar endast av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort dålig lukt noggrant utan man kan vara tvungen att tvätta åtskilliga gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av illa lukt, men då används naturligtvis andra medel än vid mögelsanering. Mer info: På denna sajten.

Den mest drastiska, och främsta metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och byta ut det med nytt material. Då ges man även bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att ordna saker som dålig lufttillförsel.