Induktionsfasen

Att få kroppen att hamna i ketos är Atkinsmetodens första mål och kallas induktionsfasen. För åstadkomma detta läge tvingas man i induktionsfasen inskränka kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att äta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg samt en del vegetabilier. En generell regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte växa under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela bör potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande mat tas bort ur kosten. Det är även viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara över kvickt ifall allting går som planerat. Det handlar om omkring 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För somliga består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Mer Atkins här Observera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara mödosam för kroppen och medföra risker. Vid en dylik situation bör man jämt rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att skifta kraftigt i induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen inta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland åtskilliga att man kan få kass andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten får då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för efterträdande skede inom Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför hård och extrem diet som skulle vara oerhört ansträngande för kroppen under lång sikt. Visserligen måste man förvänta att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en temporär men nödvändig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att fort komma igång med sin bantning.

I induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man äta sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar emellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man successivt reglera sina måltider.

Det är mycket centralt att dricka mycket med vatten under induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än normalt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka rikligt med vätska. Naturligtvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Speciellt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas väldigt sparsamt eller i bästa fall undvikas helt å hållet.