Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med en aning otur, att vara tvungen att utföra en alg och mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa skilda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det förekommer betong som har påväxt alternativt finns täckt eller bakom en installation av kakel. http://algermossa.se/

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som besvär med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man sannerligen har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan nyttja för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på bara några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det främsta.

I en undersökning som Folksam nyligen med många av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Mycket få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att genomföra en alg och mögeltvätt till en relativt låg utgift, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.