Gratis e-bok om ID-kapning

På de flesta av landets bibliotek finns den kostnadsfria e-boken “Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand. Det innebär flexibel läsning direkt på skärmen om ett ämne som allt fler bör bli medvetna om.

Är vi inte redan nog medvetna om ID-kapning då? En del är oerhört insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, samtidigt som andra ens inte förstår vikten av att använda sig av flera lösenord på internet. Därutöver utvecklas hela tiden nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya tekniken. Man kan säga att ID-kaparnas metoder skiftar i liknande takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för olägenheter som kan påverka ens liv på ett förödande sätt. Det kan dessutom gälla företag. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner och näringsverksamheter i att omfattande bedrägerier orsakar personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är dåligt, men personlig konkurs kanske är värst. Därtill kan en företagskonkurs i värsta fall betyda också personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot näringsverksamheter så tecknar vanligtvis bedragarna olika kreditkort i företagets namn. Mängder av varor beställs därefter till stora summor pengar som därefter säljs vidare. Ett långtgående bedrägeri kan betyda att bedragarna startar upp filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna teckna banklån som offret till sin häpnad sedan får krav av banken att betala av. Bedragarna överför pengarna till konton som är svåra att spåra och i värsta fall blir offret skuldsatt för resterande delen av livet. Ifall offret har en hög kreditvärdighet är det naturligtvis större risk att bedragaren lyckas erhålla ett lån på ett högre belopp.

På samma vis kan bedragren ansöka om SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att enklare kunna genomföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är vanligtvis av sådan karaktär att bedragren med enkelhet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan till exempel fråga vad man är för stjärntecken.

Ibland behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit vårdslös och förlorat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha länsat det på pengar. Det är nämligen så att flera butiker varken ställer krav på ID eller PIN-kod vid köp.

På internet har vi relativt mycket information bunden till oss. En rutinerad bedragare kan ta reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren åstadkomma extremt mycket elände. Det är inte endast på nätet som man bör vara vaksam. En ID-kapare kan dessutom vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar upplysning som kan utnyttjas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förbättra sin egen säkerhet på internet? Hur förhindrar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan omfatta en eventuell ID-kapning? För att få goda och utförliga svar på dessa frågor och många därtill så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.