Förebygg ID-kapning

Det är självklart ingen som vill bli offer för en bedragare. Idag kan man inte vara fullständigt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att stjäla en identitet. Det är oerhört förfärande men ett faktum som man måste beakta med mycket stort allvar. Men för att känna sig åtminstone någorlunda trygg så är en ökad medvetenhet kring problemet en god förutsättning med tanke på att man då ges större inblick i vad som bör åtgärdas för att förebygga en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren stjäl känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara information som kan användas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren tecknar lån i offrets namn. Den som saknar en god försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt skrämmande.

En bedragare kan uträtta en hel del innan den blir upptäckt, och med förhållandevis begränsad upplysning är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna handlar dyra varor i offrets namn eller tar SMS-lån är någonting som de genomför på ett mycket lätt vis.

Det gäller att vara extremt noggrann med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktig kunnig bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig upplysning. Men det är även vanligt att ID-kapning sker på nätet eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika vis.

Det är för den skull absolut nödvändigt att ha oerhört starka lösenord. De ska helst rymma både små och stora bokstäver samt siffror och olika tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är självfallet också angeläget att tänka på att ha så många annorlunda lösenord som möjligt för olika inloggningar. Det försvårar markant för en eventuell bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för alla inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle få förödande konsekvenser.

Det är inte bara privatpersoner som drabbas av ID-kapning utan dessutom näringsverksamheter. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en mäktig omfattning. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar vanligtvis olika kreditkort i företagens namn och handlar varor som säljs vidare. Pengarna går givetvis genast ner i bedragarens ficka.

Det är svårt att redogöra kortfattat för alla typer av tillvägagångssätt för ID-kapning, och vilka tänkbara konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill veta mer och önskar få konkreta tips på vad man bör tänka på för att skydda sig bättre måste läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” skriven av Gert Strand. Det är en bok som skänker detaljerade upplysningar samt konkreta råd på hur man bäst skyddar sig. Det är en väldigt meningsfull bok som alla bör läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig gratis som e-bok genom landets alla bibliotek.