Exercera valpar att bliva rumsrena Del 1

Att exercera en valp att göra sina behov utanför ditt hus heter (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta kommentar, men vad det handlar om är att få valpen rumsren.

Nycklarna till framgångsrik potträning utav valpar är struktur, agenda och vaksamhet och med en mycket stor portion tålamod. http://brahund.se

Hundar är skapelser som av bruk kommer att följa vad vi presenterar för dem hurdan världen borde vara och detta skall vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt fräscha djur samt om vi stå sig deras bo fräscht lär de sig fort hurdan man kan klara sina behov själva.

Struktur
Med anatomi menar vi valpens kontroll både i och utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en hundvalp är att lära upp valpen framgångsrikt genom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Igenom att ta kontroll över valpens schema kan vi fort se hurdan vi kan elimenera och bestämma var samt när vi önskar att valpen skall bestyra sina behov.

Det är fyra fason som hjälper dej att alstra den rätta strukturen för en puppy.

• Ett hundkoppel
• En låda
• En valphage
• Ett cirka 3 meters hundkoppel.

Med hjälp utav ett hundkoppel

När du är ute skall en valp alltid vara i hundkoppel samt alltid kunna siktas av dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven ägare kan göra är att bevilja sin valp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens anblick.

Förebyggande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen ej kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Dessutom skall en puppy inte lämnas utan koll utanför hemmet.

Det finns alltför många saker valpen kan fabricera samt du önskar inte anlända bostad till uppgrävda växter, samt sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans utav en låda för potträning

En hundvalp önskar instinktivt att hålla det fräscht omkring sej och skulle föredra att hålla det ifrån vari hon sover och äter.

Det är därför en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka anledning kan begagna lådan för att förhindra olyckor och använda den för att anpassa valpens ”toaschema”.

Använda en valphage för att träna en valp

En valphage är ett bra sätt att hålla koll på valpen samma tid bevilja honom träna.

Valphagar finns i en antal annorlunda höjder och utföranden både för inom- och utomhusbruk alternativt om de är utav metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör oftast utav annorlunda moduler som möjliggör lätt anpassning av dimension och konfiguration samt ska ge bärbarhet.

Det är möjligt att köpa två samt sammansätta dem för att göra en ännu större hage.

Om en hundvalp behöver lämnas allen mer än 3 till 4 timmar sedan övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda. För mer hundprylar klicka här.

Om valpen är för ung ska vi ej önskar lämna valpen under en längre cykel än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man lägga valpens låda alternativt en binge, leksaker samt vatten om du behöver lämna för en längre tid.

Räkna med att du kommer att äga olyckor i valphagen så det är allra bäst att inneha en valphage med helt plastgolv så att inte mattor eller golv under blir förstörda.
Utskällning ej på valpen när det händer sådana små olyckor.

Skolning av en puppy att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om du innehar ett särskilt område som du önskar att din puppy skall fixa sina behov kan man använda en 3 meters rep för att hålla valpen i området vari det är tänkt att den skall klara sina behov.

Ta ut din valp till det utsedda pottaområdet i hundkoppel och fäst den efter till 3 meters linan.

Låt valpen lukta runt och utforska området.

Det är bäst att om du först innehar doftat området med valpens urin alternativt avföring.
Man kan ta ut en smutsig tidning alternativt dess spillning för att assistera honom att få idén att det är vari den skall gå.

Om man kreerar denna bruk arla man kommer att äga tränat din hundvalp att gå till en viss plats och den kommer mer än sannolikt att fortsätta att ta vägen till denna plats när den mognar också utan rep.

Även på pottområdet ska man starta ge din jycke ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, alternativt som snabbkommando du vill använda.

Detta kommer väl till hands efteråt när man behöver att få din hund att förfärdiga på kommando.
När valpen tillverkar klart upprepar du kommandot och sedan ge den mycket av beröm.

Man skall ge din valp åtminstone 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man antagligen noterat så borde en bra valphage vara stabill och få ett golv totalt utav plast.

Man hittar två med utmärkt kvalite till bäst priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd av kommentar, läs gärna vidare…….