Destvatten är H2O av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat samt ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destillerat vatten är vatten som igenom destillation har gjorts om till fräscht från lösta och uppslammade ämnen såsom metallsalter och mikroorganismer, som förekommer i typiskt, kran vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas samt övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ner i ett fräscht behållare.

Destillerat vatten innehar enorm bruk i tekniska samt experimentella sammanhang som måste ha vatten och där föroreningar kan störa processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål alternativt för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller ger beläggningar på metall som typiskt vatten gör.

Destillerat vatten är ofarligt att dricka, i många delar av världen säljs destillerat vatten som bordsvatten på butelj.

För någonting mindre krävande applikationer alternativt processer används inte allt för sällan avjoniserat vatten, som är billigare att producera.

Fråga: riskabelt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Nej, det är inte farligt för normalkonsumenter att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normala konsumenter från att inmundiga (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, alltså personer som dricker stora mängder mer än två liter vatten om dagen, måste emellertid inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som svettas kraftigt p.g.a. idrottsutövning eller arbete i godhjärtad ett klimat.

I de fallen är det inte absolut att ens typiskt kranvatten innehåller nog med mineralämnen, hurså tillskott av salttabletter alternativt motsvarande kan rekommenderas.

Steriliastionsapparat (autoklav) och destillerat vatten

Djurläkare, tandläkarpraktiker, lab, skolor, doktorer och praktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket automatisk prisvärd vattendestillator från www.destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i många år om inte i decenier.