De fyra faserna

Ett typiskt missförstånd vad beträffar Atkinsdieten är att man jämt ska hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater. Det är självklart riktigt att man måste inta mer fett, grönsaker samt protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten enligt dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Mer info

Det är följaktligen viktigt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överstiga den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de olika faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man är i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man inta högst 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen tillåts man äta 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är smidig på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att själv utvärdera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att äta utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämvikt vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är tänkt att utgöra en fas som ska vara livet ut. Trots att tanken är god kan det hända att man emellanåt igen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är för den skull inte onormalt att skifta mellan de olika faserna under livets gång.