Atkinsmetodens tredje fas – mellanfasen

Tanken är att man redan i viktminskningsfasen bör komma relativt nära sitt bantningsmål Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som genomförbart utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som givetvis dessutom är tänkt att vara balanserad.

Det har pekats på hur otroligt betydelsefull mellanfasen är för bantningens fortsatta utveckling. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att på lättast vis hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det viktigt att oerhört långsamt gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men möjligtvis än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen måste finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona oerhört hastigt också. Man ska dock hålla sig undan en sådan lockelse med tanke på att det mycket tydligt kan påverka svårigheten att upptäcka den rätta balansen framöver. Av flera som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur besvärligt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som dessvärre oftast utgör den huvudsakliga och enda målsättningen hos bantaren. En bättre målsättning vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och bibehålla även vikten. Ju mindre drastisk viktminskning desto enklare är det att uppnå det kombinerade målet av både viktminskning och stabilisering. Länk till mer atkins

Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska egentligen den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. Under en framgångsrik mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För somliga tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Det är en rad skilda faktorer som spelar in, såsom ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Dessa faktorer har därtill inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen måste man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överstiga ett fåtal gram för att det ska leda till ovälkommen viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta mycket motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Således gäller det att vara rejält noga i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.