Atkinsmetodens stöd av forskningen

En given orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inverkan skulle ge upprinnelse till ett oerhört engagemang hos bantare världen över. En ny bantningstrend började stegvis få grepp och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en ökad benägenhet till kraftig övervikt uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till regelmässig kost och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till välbefinnande. Klicka nu

En uppenbar styrka med Atkinsdieten som även lockade många bantare att börja med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara aptitlig föda. Till skillnad från andra dieter kunde man ännu njuta av allehanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket självklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och utövare av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så sätt blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten på 80-talet att man skulle förtära mycket ägg och biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss föda.

På så sätt har Atkinsdieten alltid varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten hela tiden haft en populär ställning i sammanhang som har haft med hälsa samt mathållning att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är uppnådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning och andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därjämte kan dieten resultera i minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från dominerande universitet och institutioner i USA. Många experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt engagemang av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får många människor bekräftelser som på löpande band beträffande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär självklart att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.