Träning och Saigonkanel

Title=Ketos och Saigonkanel
Tags=Ketos med Saigonkanel
Category=1
UserCategories=Saigonkanel|bantning|socker|tips|nyheter|blogg|uncategorized
Content=Maximera ketos med hjälp av Saigonkanel

Det existerar ett kroppsligt läge som uppnås av ketogena dieter, vilket innebär att ett kraftigt reducerat intag av kolhydrater får kroppen att drivas av ketoner istället för glukos, och övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos märks av på olika vis. En acetonliknande andedräkt är en frekvent förekommande effekt, likaså övergångsbesvär såsom sömnighet, irritabilitet och oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa besvär är hastigt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad och effektiv än förr.bantning hypnos
.

En del lågkolhydratare har dock tufft att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en eventuell anledning är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den bör och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad många källor nu har insett är att Saigonkanel, i själva verket all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna kategori personer i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga studier ännu på detta, men erfarenheter tyder på att det finns logik bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar ofta ketos för att det är ett fettförbrännande läge. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som därefter blir till ketoner i levern. Lagrat fett konverteras således till energi vilket innebär att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Detsamma händer när man fastar – eller svälter.

Flertal personer är lyriska över att kunna förtära relativt ohämmat av saker som inte innehåller kolhydrater och likväl effektivt förbränna fett, för den skull har dieter som Atkins samt LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en gigantisk sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter höll tillräckligt hög nivå för att kunna ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för hantering av fetma kan ändras.

Sammanställningen tyder på att just lågkolhydratsdieter, såsom Atkins samt LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på under längre tid. Dessutom har man inte lokaliserat några dåliga hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter åstadkommer med kroppen under längre tid, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de efterforskningar som har gjorts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel per dag

Saigonkanel kan effektivt bidra till stabil ketos, så eftersträvar man detta bör man hålla sig till ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer än så kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan leda till leverbesvär, vilket är illa, men det ska mycket till.

Handla Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går även under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu bara att köpa i välsorterade hälsokostbutiker, samt online. En avancerad spekulation tyder på att vi kommer att märka av betydligt mer Saigonkanel på marknaden inom en snar framtid i takt med att insikten om dess fantastiska viktminskningsegenskaper lyfts fram.

När man handlar Saigonkanel bör man försäkra sig om att den är färsk eftersom den förlorar sin kraft i takt med att den åldras.
Date=Range
Date1=2017-07-01
Date2=2017-08-31