Vad bör man tänka på inför saneringen av mögel?

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och om man är ute i god tid och gör ett noga arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp och undkomma få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen vanligtvis av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Vissa mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte jämt man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, förutom fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noga med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas undan noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna behandling.

Det är jämt betydelsefullt att se över lufttillförsel i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av exempelvis gamla matrester alternativt vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Ifall möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet enklare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara svårt att göra något åt ventilationen. Fulstopp

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt vis att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.