Undvik mögel i krypgrunden

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en metod att anlägga grund på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag samt korta pålar som medför att det blir en luftgenomströmning under huset.

Många har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligare är därför att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, också med källare. Ifall det görs på korrekt sätt, i rätt omgivning kommer det inte leda till några problem. Vill veta detaljer Klicka Här

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för dålig ventilation inuti grunden, samt att man missar att göra tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel och annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet faktiskt spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till dålig lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna samt mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan vålla bland annat irritation i luftvägarna och en rad andra symptom som samtliga beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara oerhört hälsovådligt, i synnerhet för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan framkalla trötthet till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, samt huset blivit angripet av mögel är det alltså ingenting man bara ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste agera för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man drabbats av mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt ultimata.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har skett en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk bistånd för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt genom lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt utrymme för bruk.

Man kan också använda sig av en metod som kallas för fogging, speciellt om möglet har fått fäste i en inbyggd grund med dålig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att stanna kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därefter att kunna tränga in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut och eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar dessutom i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.