Ta hjälp av en mögelhund för att bli kvitt med möglet

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en uppsjö olika saker man kan träna en hund för. Med tanke på att hundar har ett oerhört känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i en del fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Om man misstänker att man har bekymmer med mögel så är det främsta steget att undersöka exakt var möglet befinner sig.

Ofta kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en stor mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är alltsammans. Det kan förekomma mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en rejäl träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att utgöra mögeltekniker. Det är således, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både person samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det betydelsefullt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att utföra dem, alltså i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det förekommer fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att upptäcka och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att förstå vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet även det mest radikala, att helt enkelt undanröja allt av det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Klicka här för ytterligare info

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det viktigt att ordna orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är bra. Avverka växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp eller ännu bättre, med hjälp av Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra lämplig för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att lära sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en briljant medarbetare i sin mögelhund.