Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är stundtals mycket lika varandra till utseendet och kan växa tillsammans, men där tar kanske också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor äger bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att expandera där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. helst i skogar. De kan även växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro på taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, löv och också mossporer på taket. Det innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten genom ständigt öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern tågar in och mossan utsätts för köld. Alltså är det viktigt att inte låta mossa gro. Ett gammalt knep för att hålla taken mossfria är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det gör att mossan inte trivs och således inte börjar utvidga.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat växa över taket. Det bästa sättet är att ta bort mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en alldeles ordinär färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa undan än andra, men det kräver i stort enbart en aning mer styrka samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande problem. Att mossa fått övertaget beror närapå alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Ifall man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak eftersom de missfärgar pannorna. Fulstopp

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs på stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis oerhört känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har många användningsområden, till exempel förekommer det traditioner som påbjuder bruk av lav i brödbakning och islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar skänker olika nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav ger en mustig och elegant rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.