Så skyddar du ditt hus mot alger

I Sverige har det ständigt förekommit besvär med alger som brett ut sig överallt i en del hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan även inträffa på tak, ytterväggar och staket, dock är denna typ av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det vanligtvis är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Fast man bör fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är vanligtvis gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring från ytskiktet och de äter sig följaktligen inte in i träet.

Det ultimata sättet att kringgå bekymmer med alger på tak, ytterväggar och staket är att göra vanligt underhåll, såsom regelbunden rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer ofta sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden för mögel- och algproblem. Det är även rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det likaså ökar risken för problem med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar över lag ge upphov till mer allvarliga bekymmer då dessa ges större möjlighet att gro. Detta beror på att denna variant av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer som tak, ytterväggar samt staket. Dessutom brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis kräver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i samband med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar även vara svårare att upptäcka då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att erhålla svar på om man har bekymmer med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel samt alger. Vill Du veta mer Klicka Här

Har man exempelvis haft bekymmer med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tar sig in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän sömnighet.

Det bästa sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta samtliga skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har vanligtvis sämre tätning än nyare hus, med undantag för väldigt gamla hus där man var observant för dessa besvär. Vill ni veta mer Klicka Här

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få förtränga som villaägare är att ju längre man väntar med att fixa ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att åtgärda problemet!