Rengör effektivt med alto högtryckstvätt

Till att börja med kan man fråga sig vad alto högtryckstvätt faktiskt innebär, Alla vet vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen enbart om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder just “hög”, och på samtliga latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare benämning. Det som är väldigt intressant är att nästan alla nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med skapats ett helt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då enbart kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som därefter grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn till ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Nästan alla har vi kanske en högtryckstvätt i hemmet, den är ju liksom väldigt användbar till det mesta; man kan uträtta fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen bara fantasin som lämnar åt andra användningar, exempelvis tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan under sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man ska dock akta sig för att använda högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med bristfällig dränering och direkt exponering mot betong då det rentav kan förvärra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i flera fall för att lösa upp ingrodd lort och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt väldigt varmt vatten vilket möjliggör att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig oftast av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar följaktligen mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar över lag vattenförbrukningen. Studier har visat att användning av en alto högtryckstvätt för normal rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden samt terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte enbart på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.