Påväxt av olika mikrober

Samlingsnamnet för både mögel och bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken eller vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en god idé att försöka få undan det innan det ställer till med större bekymmer.

En mikrob är en levande organism som man inte kan beskåda med blotta ögat. Vad som räknas hit är ibland diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, somliga mögelsvampar, växter samt djur. Det är alltså en mycket vid grupp organismer, där vissa kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars möjligtvis rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Vanligtvis när man pratar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig ok, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller vistas mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar samt trötthet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första moment är således att se över ventilation, men också omgivande dränering ifall problemet uppstår i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Fulstopp

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel växa över rent kakel, men vanligtvis samlas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester och övrigt gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, frånsett att se över ventilationen, att rengöra noga med diskmedel och avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte nyttja ämnen lösta i vatten eftersom det mestadels leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man bör aldrig nyttja klorin, varken över släta alternativt porösa ytor med tanke på att det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därutöver har extremt låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan också bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där ha verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av olika firmor som sysslar med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undfly att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Tvärstopp som skyddar framåt i tiden.