När huset drabbas av hussvamp kan det vara läge för sanering

Det är inget lätt projekt att sanera hussvamp, och heller inte så skonsamt mot plånboken alla gånger. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Givetvis är det mycket sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar. Mer info: På denna sajten

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och syftar på just dessa droppar. Det förekommer myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte sant. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis nära material som består av kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Detta är bra att känna till då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga vilande i virke i flera år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen växa med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut nästan som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte medföra dålig lukt. Ofta luktar den ingenting, men ibland kan den avge en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av äkta hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man ta bort det angripna materialet och angränsande material som säkerhetsmarginal. Det ska brännas med detsamma eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att ta bort tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte åstadkommer någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och bra ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.