Mossor och lavar

Det är på flera olika sätt som mossor och lavar skiljer sig även om de är påfallande lika varandra. Bägge kan växa på sten och har inget rotsystem och tar upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med stora mängder fukt och helst skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är vanligtvis gröna i färgen och suger upp vatten och näringsämnen med assistans av porer i sina bladliknande utskott eftersom de saknar adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor ha rotliknande utskott som förankrar växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är näringsfattiga, sura och blöta, exempelvis illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala förhållanden – med duglig dränering, bra pH-värde och ordentligt gödslat – inte lika motståndskraftigt som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara av att bli uttorkade under längre perioder, och då det åter blir blött och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs också att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel samt skiffer, vilket innebär att de kan börja växa på taket.

Det är angeläget att man håller efter sitt tak så att mossa inte ska börja växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i små materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det leda till att takpannorna spricker och man får fuktskador samt mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

Lavar däremot, växer helst på torra och soliga platser. De är en symbios av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att uppgå till stomme och skydd åt algen samt att ta upp näring och vatten. Algen bildar i gengäld energi genom fotosyntes från den upptagna näringen. Normalt är lavar grå till färgen, men massor andra färger finns.

Lavar saknar stjälk, rotsystem och blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är väldigt känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga bekymmer att bestå totalt i frånvaro av vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav samt renlav. Islandslav har en lång tradition i diverse maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan även florera tillsammans med örter samt mossor. En del lavar växer på trädstammar och erhåller då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det innebär en långsam tillväxt för laven. Vill Du veta mer Klicka Här

Andra lavar växer över stenar och utsöndrar då diverse syror som sakta löser upp stenen och utsöndrar olika mineralämnen som laven kan ta upp. Artindelning när det gäller lavar är stundtals komplicerad, eftersom det i själva verket rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet samt utseendet skänker laven sitt namn och det är främst svampen som avgör på vilket sätt laven växer samt hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man ta bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.