Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Det kan se vackert ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan en aning mer om det där med frostskador på tegelpannor tycker inte att detta är en kul syn. Det gäller att eliminera mossa på tak eftersom den kan resultera I att tegelpannorna spricker och faller ned omkring huset. För verkningsfull bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det likaså heter, som man blandar med vatten.

mossmedel

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (livlig ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar varenda påväxt, även lavar.

Kom åt mossa på hustak med bra mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste arbeta handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men före man försöker tvätta bort varenda mossa så ska man processa med järnsulfat samt vatten. Det finns tak GTI (verksam ingrediens är Bensaltensid) som är ett briljant medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (prova först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och frigöra greppet. Därpå så kan man komma igång med högtryckstvätten för att spola av resterna samt få pannorna fullkomligt fria återigen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska tänka på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, detta så att man ej får in vatten under takpannorna där det kan medföra skador på taket.

Dessutom så kan takpannor vara porösa och man skall tillämpa sig av korrekt tryck. Ifall mossan sitter fixerad hårt så kan det nämligen vara förståndigt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Raspa bort mossan från takpannorna säkert samt fort

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att raspa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt ordentligt men det är omigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man ej ska behöva raspa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid alternativt Fulstopp mot mossa på tak är en enastående lösning som samtliga med mossproblem på taket borde nyttja sig av. Detta är inget som kostar speciellt mycket och man måste ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska tillämpa sig av mossa gti eller en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att anskaffa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är avsevärt betydelsefull så använd korrekt redskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv ta hand om vården av taket är säkerheten. Chansa icke på att du kommer att nå hela vägen med en svajig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta handräckning av andra om du inser att det blir för besvärligt att åstadkomma jobbet personligen. Mer information: På denna sajten järnvitriol fasad.

Det är även betydelsefullt att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort gammal död mossa som far i samtliga riktningar. Tänk på att nyttja bra skor och handskar.