Mossa på takpannor kan vålla skador

Mossa på takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan resultera i att takpannorna sprängs.

Mossa kan också orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Därför är det viktigt att inte låta mossa expandera på taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det runt tusen skilda sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten relativt löst i underliggande material. Det är alltså inte komplicerat att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna lite skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig samt sur miljö vilket medför att mossa kan vara mer resistent än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att växa över tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett problem som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är viktigt eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är dessutom en god idé att se över träd som står nära huset och ger skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan väck är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och för den skull inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska funka, men ännu inga tydliga besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är enormt miljöfarligt och dessutom högst hälsovådligt och kan vid förtäring leda till döden.

Det är således mycket angeläget att fundera på hur illa man vill ha bort mossan och vad annars man kan göra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att skrubba loss mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb. Klicka här genast för mer information

Man kan också använda sig av högtryckstvätt för att spruta bort mossa – man bör ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan leda till fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att undkomma mossa på takpannor och tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man nyttja miljövidriga medel.