Mossa på tak och takpannor

Inte nog med att ett hus som har mossa på taket kan ge ett tråkigt intryck det kan också påverka husvärdet, Det är inte heller endast fult, mossa på takpannor kan dessutom resultera i fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en ansamling växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig och sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av diverse slag har ökat i gräsmattor, på plattor och på tak. Mossa är en tålig växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig också då det är nog vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte enbart återuppstånden mossa när det blir blött, det blir också mer mossa än tidigare.

Mossa gillar att växa över tak som helst ligger i skugga, exempelvis på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det handlar om av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kallt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det enligt fysikens lagar och det medför att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det angeläget att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det bästa sättet att undkomma mossa på taket är att arbeta i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver förstås inte fälla träden alla gånger, det räcker vanligtvis med att man kapar väl valda grenar som hänger över huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det sedan regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner över takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få grepp över takpannorna. Det hjälper inte lika bra ifall man har befintlig mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och skrubba bort mossan för hand en torr dag. Sedan kan man eventuellt använda sig av medel som eliminerar mossan. De ska dock användas med rejäl varsamhet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning. Klicka här omgående för mer tips

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att tvätta med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det blir lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter grundligt ner i takplattorna.