Mossa på stenplattorna ett minne blott

Mossbeklädda stenplattor är inte det mest tilltalande. Det är ju icke nödvändigtvis så att allihopa tycker att det ser romantiskt och inbjudande ut med ett grönt mosstäcke. Det finns god anledning till att avlägsna mossa på stenplattor ifall man vill ha en attraktiv och mysig trädgård. Med god mossbekämpning så får man fina plattor igen.

Före du ser på järnsulfat till gräsmattan så är det angeläget att du betänker din arbetsmetod. Det är sällan intelligent att spraya på med järnsulfat och vatten för att sedan tänka sig att mossan då den har dött kommer att regna bort. Dessutom kan det färga plattorna.

Börja med att organisera hur du ska döda mossan och efteråt få bort den, och jobba därpå steg för steg för verkningsfull borttagning av mossa från stenplattor.

Eliminera mossa på stenplattor med bra mossbekämpning och rätt inställning

Bra mossbekämpning medför att man dödar mossan som finns på plats samt skapar en omgivning där den ej längre trivs lika bra. Det är mestadels så att man ser mossa där det är ont om näring och det är således som man kan hjälpa gräset genom att gödsla redigt under vår samt sommar.

Men stenplattorna kan man ju inte gödsla och här handlar det mer om att hålla fräscht och göra det komplicerat för mossan att komma åter. Bra mossbekämpning börjar redan då du väljer stenplattorna som du skall lägga i trädgården. En fläckfri samt slät yta är icke lika inbjudande som ett poröst material med massor ihåligheter.

järnsulfat mossa dosering

Tänk korrekt från start men misströsta ej om du nu måste röja mossa på stenplattor som har gott om ihåligheter samt ojämnheter. Det går att få bort mossväxten med järnsulfat samt vatten alternativt Bensaltensid eller Fulstopp. Tro att du kan vinna över mossan och du kommer att besegra!

Viktigt att tänka på ifall du ska jobba med högtryckstvätten

När mossväxten på stenplattorna är död så vill man självklart skölja dän den och det kan man enkelt utföra med en högtryckstvätt. Men man ska vara aktsam då man väl börjar spruta på stenplattorna. Mossbekämpning av det här slaget kan medföra att mossan sprutar åt alla håll så skydda ögon med ett bra ögonskydd då du jobbar.

Högtryckstvätten kan också fördärva stenar av poröst material. Ifall du skapar ojämnheter så skänker du ju bättre grogrund för framtida mossa så jobba hellre maklig och låt järnsulfat plattor kan behandlas med göra större delen av arbetet.

Ofta är det en bra ide att köpa en platt-tvättare som finns som tillbehör till högtryckstvätten.

När kommer mossan att vara försvunnen för alltid?

Med en järnvitriol blandning så kan man komma långt men det är inte absolut att man kan avlägsna mossa på stenplattor med en enda behandling. Järnsulfat, alternativt järnvitriol, för plattor skänker goda resultat, men avhängig på hur mycket mossa man har att göra med så kan man behöva repetera behandlingen några gånger. Länk till ytterligare tips

Samma sak ifall det är ljusa plattor och man icke kan nyttja järnsulfat för det färgar, utan använder Bensaltensid alternativt Fulstopp. Samtliga preparat och järnsulfat finns billigt på allt-fraktfritt.se

Det är angeläget att genomföra regelbundna behandlingar med mossmedel.