Mossa, lavar och alger – så oerhört lika men ändå inte

Mossa, lavar och alger kan stundtals se mycket lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att känna till vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt vis.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark och är oftast gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen gäst i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det betydelsefullt att se till så att dränering är bra. Det är även en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan också växa på takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador och mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det finns dessutom risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan sprängs när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara ganska knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Det innebär en uppenbar risk för fall, och man ska vara vaksam om man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan manuellt rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Mestadels sker detta med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är generellt svårbestämd och väldigt stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Länk till mer info

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar mestadels ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger ger en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som genomförbart.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med exempelvis Falu rödfärg) ska man inte bruka några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är betydelsefullt att bruka munskydd för att inte riskera att andas in till exempel sporer från mögel som också kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska prova ifall man har alger växande på en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte fungerar så kan man testa ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör överväga att nyttja ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne då dessa är oerhört miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar tycker om att växa där det är torrt, exempelvis på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och en del kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte totalt tar bort lavarna. Det eftersom lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och följaktligen enkelt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således annorlunda sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!