Mossa kan vara vackert men ibland oönskat

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses utgöra en kategori växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på t.e.x. stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och erhåller sin näring från bland annat nederbörd och fukt i luften. Det är alltså genom bladen, vilka har ständigt vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer resistent än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte är bristfälliga – t.e.x. vid näringsfattig jord eller fukt samt övervattning som mossan klarar sig bättre än gräset.

Ibland är det enkelt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp samt en alg. Deras sätt att växa skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de uppskattar att växa på torra samt soliga platser. Lavar är mestadels grå eller grönaktiga till färgen och ofta plattare än mossa.

Ett besvär med mossa är när det börjar växa på taket. Mossa trivs bra på tak av tegel, eternit samt skiffer, men växer dessutom gärna på underlag av betong och asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de går sönder när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man bör avlägsna den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Flera tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett frekvent problem. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Vanligtvis behövs en förbättrad dränering, men också gödsel och emellanåt också kalk för att neutralisera en sur jord. Mer info här

Om man vill ta undan mossan är det angeläget att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan också ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det egentligen är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och måste hanteras mycket försiktigt. Det är betydelsefullt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att motverka att mossan så småningom kommer åter.

Man kan också använda mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Samtidigt försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli oerhört vackra inslag i ens trädgård.