Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Mossa gti har det senaste året gjort succé, åtminstone om man kollar på reklamen i tv. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti består av, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att sälja till privat bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, cirka 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till cirka 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det ultimata sättet att bli av med mossan i sin trädgård, om man inte vill famna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Detta utför man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa gillar att växa där det finns fukt, och helst lite skugga. Det är en tålig växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det därefter ånyo blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan växa där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i dylik omgivning blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, särskilt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det alltså att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att skänka gräset ett övertag. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i samband med gödsling av gräsmattan. Läs mer här

För att gräset ska trivas återigen är det angeläget att se över dränering så att den fungerar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en ordinär anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder samt källare. Således finns det många orsaker till varför man bör ha en god dränering runt sitt hus.

Man ska även gödsla lite sporadiskt därför att gräset ska bli kraftfullt. En mossangripen gräsmatta kan även behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare råd är att alltid använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet ifall man har en trädgård som är benägen att bli blöt, det eftersom kvarvarande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör alla virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga och försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året om man äger egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så använd Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så klen lösning.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det betydelsefullt att förvalta den ihållande, inte blott sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.