Mögelsanering – ett alternativ vid extrema angrepp

Det finns en del saker att fundera på när det har blivit dags för mögelsanering. Det förekommer olika metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det finns samt vad det är för typ av mögel.

Mögel tycker om fukt och kan växa sig någorlunda raskt i ett fuktigt, undermåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den tidigare luftgenomströmningen som var en konsekvens av bristfällig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis små och undermåligt ventilerade, vilket omedelbart blir en anledning till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan även växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som skänker dålig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier och irriterade luftvägar, men också allvarligare symptom. Således ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer och hur allvarligt mögelangreppet är. Klicka här för ytterligare info

Oavsett hur omfattande eller smått mögelangreppet är bör man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat expandera. Ofta rör det sig om bristfällig dränering och ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på annorlunda vis. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att använda rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att eliminera svampen. Det är dock inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara mycket svåra att få bort från fogar och kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med assistans av en speciell apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan ta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt avverka det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som därpå behandlas med hjälp av Fulstopp. Det är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort även svampsporer, mykotoxin samt illa lukt till följd av gaser.

Alltså finns det hopp om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.