Mögelallergi

Först och främst bör betonas att den som reagerar på mögel inte nödvändigtvis behöver lida av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flertalet andra allergier. En individ som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som vanligen har hand om att eliminera bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligen börjar framställa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Det får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan så småningom vänjer sig vid den. Det kan även röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken variant av svamp det rör sig om.

En välmående människa klarar närapå i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering ge mycket farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material samt ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan ta bort materialet så kan man använda mögeldödande medel såsom Fulstopp. Också vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. Således är det vanligt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men också utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket medför att fukten fort elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva obehindrat i luften och därför är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att nyttja mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar ifall man har problem med rinniga och kliande ögon, samt en hel mängd skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Ifall man får astmatiska problem så ska man utredas av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är normalt i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig förtvivlad, det är möjligt att behandla!